dimarts, 2 d’agost del 2011

BENVOLGUT SR. ANGEL CANO, CONSELLER DELEGAT DEL BBVA

Granollers 30 de Juny del 2011


Benvolgut senyor Àngel Cano, conseller delegat del BBVA,
d’acord amb vostè quan diu que “s’ha de respectar el que s’ha acordat per les parts en els contractes hipotecaris”. Dit això i repassant el meu contracte hipotecari, així com d’altres que tinc amb les entitats financeres per si hi ha quelcom que obvio, en cap lloc diu que si degut a una crisis provocada en gran part per la bombolla immobiliària de la que vostès han estat també responsables i clarament còmplices, amb els meus diners i els de molts d’altres hipotecats o no, jo els ajudaria a sortir de la situació. I això és el que ha fet el govern d’Espanya. No soc conscient en aquests moments si el seu banc ha rebut ajudes o no però d’altres si. Si no n’ha rebut el felicito.
Diu vostè que no es poden prendre mesures populistes. Però el que si que estic segur és que posar etiquetes quan no t’agraden les coses i evitar-les quan t’afavoreixen és demagògia.
Si hi ha hagut un fons de rescat per les entitats financeres no li sembla just que ni hagi per les persones? Són menys les persones que les entitats? És més important ajudar econòmicament a qui té un problema per què li estan retornant molts immobles que ajudar a qui es queda sense el seu?
Tanmateix em sembla tant perillós prendre mesures com a resposta a pressions populars, segons diu vostè, com fer-ho davant de pressions d’altres lobbys.
Consti que soc conscient que s’havia d’ajudar a la banca, una altre cosa és com s’ha fet. I essent conseqüent deixi’m pensar també que és important ajudar a les persones, i fer-ho aquest cop si, bé. Potser vostè i jo diferim en la resposta a una pregunta: què és primer els diners o les persones?
Gràcies per l’atenció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tan sols demano respecte, educació i tolerància.